Hjem
Det juridiske fakultet
BREXIT

BREXIT-seminaret 5. juli

Nå kan du se opptak fra BREXIT-seminaret 5. juli på nett.

BREXIT-seminar, Dragefjellet 5. juli

Produsent:
Dragefjellet lærings- og formidlingssenter v/ Knut Tande og André Kvalvågnes

Hovedinnhold

Professorene Johan Giertsen og Halvard Haukeland Fredriksen inviterte 5. juli til BREXIT-seminar på Dragefjellet.

Professor Halvard Haukeland Fredriksen innleder med utgangspunkt i "artikkel 50", den formelle rammen for Storbritannias utmelding fra EU. En regel som først kom til i Lisboa-traktaten i 2007 og som i følge Fredriksen er lite utredet fordi ingen hadde trodd den ville komme til anvendelse, ihvertfall ikke på den måten som nå skjer.

Hvordan blir Storbritannias fremtidige forhold til EU? Fredriksen skisserer ulike alternativer og belyser juridiske utfordringer ved disse, samt ser på grensedragningene mellom juss og politikk.