Hjem
Det juridiske fakultet
Nyhet

Nytt spesialemne: Introduksjonskurs i kinesisk rett

Som første juridiske fakultet i Norge, tilbyr Det juridiske fakultet i Bergen et introduksjonskurs i kinesisk rett høsten 2016.

Den forbudte by i Kina
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

Kurset i kinesisk rett er utviklet av førsteamanuensis Hongjie Man, som også er visedekan ved Shandong University School of Law i Jinan. Han kommer til Bergen for å holde forelesningene i en konsentrert periode på knappe tre uker i september/oktober. Studentene vil få et overblikk over hele det kinesiske rettssystemet, men kurset har et klart sivilrettslig hovedfokus.

– For fremtidens norske jurister som kanskje ser for seg å arbeide i Kina, eller i norske bedrifter med handelsforbindelser til Kina, vil det nok være særlig nyttig å ha en viss innsikt om kinesisk kontraktsrett, selskapsrett og arbeidsrett, sier visedekan Bjørnar Borvik.

– Kurset gir selvsagt ikke tilstrekkelige forutsetninger for å håndtere rettslige konflikter i Kina på egenhånd, men vi mener at innføringskurset vil gi det nødvendige grunnlaget for å samhandle med kinesiske jurister, tilføyer han.

Umodent rettssystem

Borvik har selv undervist i Kina ved flere anledninger, og har slik tilegnet seg en viss innsikt i kinesiske samfunnsforhold.

– Kina er en gammel kulturnasjon med lange tradisjoner. Det gjeldende rettssystemet er likevel nokså umodent, og dette har den konsekvens at det også er betydelig dynamikk i den kinesiske rettsutviklingen. Vi ser for oss at alle som ønsker kunnskap om et rettssystem som er svært ulikt vårt eget, vil ha stort utbytte av å delta på dette kurset, forteller visedekanen.

Viktig handelspartner for Norge

Etableringen av introduksjonskurset i kinesisk rett er ett av elementene i Det juridiske fakultets omfattende samarbeid med flere anerkjente kinesiske universiteter. Kinas politiske ambisjoner på den globale arenaen er tydelige, og landets betydning for verdensøkonomien blir stadig større. Kina er dessuten en viktig handelspartner for Norge, og mange norske bedrifter har virksomhet i Kina. Fakultetet ønsker derfor at flere av fremtidens norske jurister skal få grunnleggende kunnskap om kinesisk rett.

– Selv om stadig flere av våre studenter reiser til Kina på utveksling, er det ikke alle som har denne muligheten. Vi ønsker at også disse skal kunne tilegne seg denne kompetansen. Det juridiske fakultet i Bergen er det første i Norge som tilbyr et slikt kurs i kinesisk rett, og vi regner med at dette kurset også vil være av interesse for våre innreisende studenter fra andre land, sier Borvik.

Populær foreleser

I følge Borvik, er førsteamanuensis Man en veldig populær foreleser ved sitt hjemmeuniversitet i Jinan. I tillegg til at han skal undervise på introduksjonskurset i kinesisk rett, skal han også delta med et foredrag på heldagsseminaret Understanding China: Business Law and Culture som arrangeres på fakultetet torsdag 29. september i samarbeid med Konfutse-instituttet i Bergen.