Hjem
LaW-BALANCE
Forskningsartikkel

Et arbeidsliv i ubalanse?

Melanie Hack har publisert en artikkel om juridiske reaksjoner i EU og Norge på foreldreskap og omsorg i krisetider.

Foto av Melanie Hack
FORSKNING: Førsteamanuensis Melanie Hack (bildet) forsker på forholdet mellom nasjonal rett og EU-rett.
Foto/ill.:
Kim Einar Andreassen / UiB

Hovedinnhold

I lys av samfunnsutfordringene knyttet til digitalisering og demografiske endringer, analyserer artikkelen EUs Work-life Balance-direktiv 2019/1158. Hovedfokuset er på foreldre- og omsorgspermisjoner og hvilken rettslig beskyttelse denne vesentlige faktoren gis.

Ettersom Norge ikke er EU-medlem og var en internasjonal forløper i å innføre retten til fedrepermisjon og et omfattende vern mot diskriminering, diskuterer artikkelen direktivet opp mot norsk lovgivning.

Artikkelen er publisert i tidsskriftet Diritto Lavori Mercati International, og er åpent tilgjengelig her. Forskningen er knyttet til LaW-BALANCE prosjektet ledet av Melanie Hack.