Hjem
LaW-BALANCE

Nyhetsarkiv for LaW-BALANCE

Rettslige problemstillinger ved bruk av hjemmekontor.
LaW-BALANCE er et nyoppstartet forskningsprosjekt ved fakultetet om rettslige regulering av det moderne arbeidslivet. Prosjektet har særlig fokus på balansen mellom arbeid, fritid og familieliv.
Melanie Hack har publisert en artikkel om juridiske reaksjoner i EU og Norge på foreldreskap og omsorg i krisetider.
Ved Det juridiske fakultet er det ledig to stillinger, en postdoktorstilling og en stipendiatstilling, knyttet til prosjektet «Liv og arbeid i balanse: Rettslige svar på et arbeidsliv i endring og i krisetider» (LaW-BALANCE).
Studenter som ønsker å skrive stormaster eller masteroppgave som del av forskerlinjen i 2023/24 kan søke stipend på 85 000 kroner fra prosjektet Liv og arbeid i balanse (LaW-BALANCE).