Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet gjennomførte en større undersøkelse om studiemiljøet ved fakultet i mars i år. Nå foreligger de første resultatene.
Asbjørn Strandbakken vann med 66,4 prosent av røystene i Det juridiske fakultet sitt dekanval. Nyhet fra "På Høyden".
Forte, som er tilsett ved School of Law, University of Aberdeen, vil være gjesteforskar ved fakultetet i perioden 1 - 31. mai.
Et forsøk på å klarlegge fakta og rettsspørsmål - synspunkter fra Professor Johan Giertsen
Post.dok. ved Det juridiske fakultet, Jørn Jacobsen, har mottatt prisen på bakgrunn av sin ph.d.-avhandling om den rettsstatlige strafferetten.
1. mars startet prosjektet Corporate Governance opp ved Det juridiske fakultet
Cand. jur Hans Fredrik Marthinussen forsvarer lørdag 14. februar 2009 kl. 10.15 sin doktoravhandling Forholdet mellom panterett og pantekrav
Stipendiat i rettsvitenskap Bjarne Kvam har gitt ut boken "Norge og Schengen - Et svekket samarbeid mot kriminalitet" på forlaget Cappelen Akademisk.
Professor ved Det juridiske fakultet Johan Giertsen ga ut boken Gransking på Universitetsforlaget i november.
Nybygget som skal huse Det juridiske fakultet, Christian Michelsens institutt og Unifob Global skal etter planen stå klart i juni 2009.

Sider