Hjem
Klinisk institutt 1
Forskning | Kreft

Jobber for å løse kreftmysteriet

BT Magasinet har intervjuet flere forskere i Bergen som forsker på bekjempelse av kreftsykdommer. Blant dem er professor Lars A. Akslen ved Klinisk institutt 1, som er leder for Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO).

Lars A. Akslen
Senterleder Lars A. Akslen under CCBIOs femte årlige symposiun på Solstrand 19.-20. april 2017.
Foto/ill.:
CCBIO/UiB

Hovedinnhold

Forskerne er i dag kjent med at det er en enorm variasjon i kreftsvulster. Akslen betrakter hver svulst som et eget individ, like forskjellig som mennesker. Det er derfor nødvendig å forske på hvordan kreftcellene oppfører seg i svulsten, slik at man kan gi individtilpasset behandling. CCBIO analyserer noen av stoffene i kreftsvulster, biomarkører, som kan gi svar på nettopp dette.

Neste steg er å se på hvilken medisin som kan gi best effekt.

– Vi vet at i noen tilfeller har bare to prosent av pasientene nytte av en bestemt kreftmedisin, fordi svulstene er så forskjellige. Men legemiddelbransjen har vanskelig for å tenke slik. Det lønner seg ikke å lage medisiner til et lite antall pasienter, sier Akslen til BT.

Senterlederen understreker at vi har gode forskningsmiljøer i Bergen, som gir viktige bidrag i den internasjonale kreftforskningen. Dette vises blant annet ved at han i april i år kunne ønske forskerkolleger fra hele verden velkommen til CCBIOs femte årlige symposium på Solstrand. Her var 200 kreftforskere samlet, blant dem flere toppforskere fra Europa og USA.

Les hele artikkelen i BT Magasinet her (krever abonnement).