Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas- Hanne Marie Bøe Lunde

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Hanne Marie Bøe Lunde.

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Hanne Marie Bøe Lunde

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1

Hovedveileder: Professor Lars Bø
Medveiledere: Professor Kjell-Morten Myhr og dr.med. Nina Grytten

Disputas: Fredag 3. november 2017 kl. 12.15
Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91
Avhandlingens tittel: “Patient-centered outcomes in multiple sclerosis. Results from observational studies on sleep, employment and survival”

1. opponent: Professor Jan Lycke, Gøteborgs Universitet, Sverige
2. opponent: Ph.d. Melinda Magyari, Det Danske Scleroseregister, Danmark
3. medlem av komiteen: Professor Marit Grønning, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Oddmund Søvik.

Åpent for alle interesserte