Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Marianna Cortese

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Marianna Cortese

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Marianna Cortese

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Kjell-Morten Myhr
Medveileder: Professor Trond Riise

Disputas:  Mandag 18. desember 2017 kl. 12.15

Avhandlingens tittel: “The timing of environmental risk factors and prodromal signs of multiple sclerosis”

1. opponent:  Førsteamanuensis Peter Sundström, Umeå Universitet, Sverige
2. opponent:  Ph.d. Siri Eldevik Håberg, Folkehelseinstituttet
3. medlem av komiteen: Professor Eyvind Rødahl, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Asgaut Viste.
Åpent for alle interesserte