Hjem
Klinisk institutt 1

Prøveforelesning - Tor Audun Klingen

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Tor Audun Klingen

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

PRØVEFORELESNING – PH.D.-GRADEN

Tor Audun Klingen

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Lars A. Akslen
Medveileder: Førsteamanuensis II Elisabeth Wiik

 

Prøveforelesning:      Tirsdag 20. februar 2018 kl. 09.15
Sted:                                 Auditorium, Armauer Hansens Hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne:              “Prognostiske og prediktive parametre for brystkreft 2018 - en oppdatering”