Hjem

Klinisk institutt 1

Prøveforelesning - Erland Hermansen

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Erland Hermansen.

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

PRØVEFORELESNING – PH.D.-GRADEN

Erland Hermansen

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis Kari Indrekvam
Medveileder: Ph.d. Christian Hellum

Prøveforelesning:      Fredag 15. juni 2018 kl. 10.00
Sted:                           Auditoriet, Ålesund Sjukehus
Oppgitt emne:              “Naturlig aldring og degenerative forandringer i lumbalcolumna – etiologi, symptomer og kirurgisk behandling”

1. opponent:                   Professor Björn Rydevik, Göteborgs Universitet, Sverige
2. opponent:                   Førsteamanuensis Ivar Rossvoll, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
3. medlem av komiteen: Professor Christina Brudvik, Universitetet i Bergen

Disputasen ledes av professor em. Anders Mølster. Åpent for alle interesserte.