Hjem
Klinisk institutt 1
FILM | KREFT

Kunnskap om Kreft gjennom Kunst

Møt kreftcellen som verdens verste kollega i disse fem kortfilmene.

Verdens Verste Kollega
Foto/ill.:
Per Sakariassen

Hovedinnhold

Prosjektet Kunnskap om Kreft Gjennom Kunst / Learn About Cancer through Art (LACTA) frister å bruke kunst i formidlingen av kreftbiologi ved å involvere kunstnere som kan tilgjengeliggjøre informasjonen uten å sensasjonalisere.  Kunstnere inviteres til diskusjoner og eksperimenter rundt utvalgte aspekter av kreftbiologi og utfordres til å lage kunst av erfaringen fra laboratoriet. Slik kan vi tilby folket naturvitenskap på universitetsnivå formidlet på en måte du kan forstå intuitivt uten lang vitenskapelig utdanning. Prosjektet anvender kunstartene kortfilm, teater, installasjon, maleri og foto.

Verdens Verste Kollega

Her viser vi fire av det som skal bli en serie på åtte filmede scener der publikum får møte kreftcellen i egen person. Hver scene illustrerer et eller flere kjennetegn ved kreftcellen som beskrevet av kreftforskerne Weinberg og Hanahan, 2011.

Bedriften er en metafor for kroppen og kreftcellen er «Verdens Verste Kollega». Vi følger kreftcellens karriere fra den første uskyldige stormannstanken frem til en mannevond svulst med spredning. En kreftcelle manipulerer, lurer og utnytter de normale cellene i kroppen på en måte man skulle tro krevde en hjerne for å komme på. Det handler om å kle seg ut ved å utrykke proteiner på overflaten av cellen som gjør at de normale cellene tror kreftcellen er en annen. Det handler om å gi seg ut for å være en skadet celle, og derfor motta hjelp fra immunforsvaret. Det handler om å regelrett instruere vev i organer langt borte om å ta imot en kreftcelle på vandring. Cellen har skiftet personlighet fra en normal, kollektivistisk orientert celle til en egoistisk drittsekk av en celle. Kreftcellen er en kroppens sosiopat.

1) Kreftforskeren introduserer: Hvorfor trenger dere å vite hvordan kreftcellen tenker?

Verdens verste kollega - Introduksjon

Produsent:
Per Sakariassen, Tarig Osman, Henriette Christie Ertsås

2)    Kreftcellen er blitt en egoistisk drittsekk. Hun trenger ikke lenger støtte og anerkjennelse fra de rundt seg, slik hun gjorde da hun var ung.

Verdens Verste Kollega - Kreftcellen er en sosiopat

Produsent:
Per Sakariassen, Tarig Osman, Henriette Christie Ertsås

3)    Kari Blodkar sliter seg ut på kryss og tvers for å forsyne kreftcellen med næring og oksygen. Men kreftcellen sløser med maten.

Verdens verste kollega - Kreftcellen er et matvrak

Produsent:
Per Sakariassen, Tarig Osman, Henriette Christie Ertsås

4)    Immunforsvaret Ronny og Lars Lymfocytt stiller opp, men blir dessverre lurt trill rundt av kreftcellens forkledning.

Verdens verste kollega - Kreftcellen går i forkledning

Produsent:
Per Sakariassen, Tarig Osman, Henriette Christie Ertsås

5)    Kreftcellen overtar arbeidsplassen sakte men sikkert, nesten uten at noen merker det. Resultatet blir fullstendig kaos.

Verdens verste kollega - Kreftcellen invaderer

Produsent:
Per Sakariassen, Tarig Osman, Henriette Christie Ertsås