Hjem
Klinisk institutt 1

Prøveforelesning - Farivar Fathian

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Farivar Fathian

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

Farivar Fathian

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Førsteamanuensis II Rune Andreas Kroken og professor II Else-Marie Løberg

Prøveforelesning: Torsdag 5. desember 2019 kl. 10.15

Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Oppgitt emne: "Inflammation and psychiatric disorders; current knowledge and possible clinical implications"