Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Farivar Fathian

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Farivar Fathian

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

FARIVAR FATHIAN

Kandidaten utgår fra Klinisk insittutt 1
Hovedveileder: Professor Erik Johnsen
Medveiledere: Professor II Else-Marie Løberg og førsteamanuensis Rune Andreas Kroken

Disputas: Torsdag 5. desember 2019 kl. 12.15

Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28

Avhandlingens tittel: "C-reactive protein in schizophrenia-spectrum disorders; relationship to cognitive functions and medications"

1. opponent: Ph.d. Valeria Mondelli, King's College London, Storbritannia
2. opponent: Professor II Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis II Anne Halmøy, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Ole Bernt Fasmer

Åpent for alle interesserte