Hjem
Klinisk institutt 1

Prøveforelesning - Hanna Fjeldheim Dale

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Hanna Fjeldheim Dale

DET MEDISINSKE FAKULTET
UNIVERSITETET I BERGEN

Hanna Fjeldheim Dale

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Gülen Arslan Lied
Medveiledere: Professor Jan Gunnar Hatlebakk, professor Trygve Hausken og førsteamanuensis Dag Arne Lihaug Hoff

Prøveforelesning: Fredag 3. april 2020 kl. 10.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Oppgitt emne: "The role of gut microbiota in inflammatory bowel disease (IBD): a potential treatment target?"