Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Vojtech Novotny

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Vojtech Novotny

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

VOJTECH NOVOTNY

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Ph.d. Nicola Logallo
Medveiledere: Professor Halvor Næss, professor Lars Thomassen og ph.d. Annette Fromm

Disputas: Fredag 18. september 2020 kl. 12.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Avhandlingens tittel: "Acute cerebral infarcts in multiple arterial territories - The Bergen NORSTROKE study"

1. opponent: Førsteamanuensis Daniel Strbian, Helsinki University Central Hospital, Finland
2. opponent: Post.doc. Karolina Skagen, Universitetet i Oslo
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Terje Sundstrøm, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av førsteamanuensis Rupavathana Mahesparan

Åpent for alle interesserte