Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Fredrik Bjorvatn Sævik

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Fredrik Bjorvatn Sævik

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

FREDRIK BJORVATN SÆVIK

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Førsteamanuensis Kim Nylund
Medveileder: Professor Odd Helge Gilja

Disputas: Mandag 21. september 2020 kl. 12.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Avhandlingens tittel: "Ultrasonographic evaluation of disease activity in Crohn’s Disease"

1. opponent: Professor II Jørgen Jahnsen, Universitetet i Oslo
2. opponent: Professor Deike Strobel, University Hospital Erlangen, Tyskland
3. medlem av komiteen: Professor Stein Magnus Aukland, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II August Magnar Bakke

Åpent for alle interesserte