Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Omar Hikmat

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Omar Hikmat

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

OMAR HIKMAT

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Laurence A. Bindoff
Medveileder: Professor Charalampos Tzoulis

Disputas: Fredag 25. september 2020 kl. 12.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Avhandlingens tittel: "The phenotypic spectrum of polymerase gamma (POLG) disease from birth to late adulthood"

1. opponent: Professor Rita Horvath, University of Cambridge, Storbritannia
2. opponent: Ph.d. Sophia Varadkar, Great Ormond Street Hospital, Storbritannia
3. medlem av komiteen: Professor Anders Molven, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Gottfried Greve

Åpent for alle interesserte