Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Cecilie Osman Jacobsen

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Cecilie Osman Jacobsen

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

CECILIE OSMAN JACOBSEN

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Hovedveileder: Professor Elisabeth Farbu
Medveiledere: Ph.d. Robert Zivadinov og ph.d. Turi O. Dalaker

Disputas: Fredag 4. desember 2020 kl. 10.30

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Avhandlingens tittel: "Clinical implications of brain atrophy. A longitudinal study in patients newly diagnosed with multiple sclerosis"

1. opponent: Førsteamanuensis Melinda Magyari, Rigshospitalet, Danmark
2. opponent: Dr.med. Margitta Kampman, Universitetssykehuset Nord-Norge
3. medlem av komiteen: Professor Lasse Gøransson, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor II Tor Ketil Larsen.

Åpent for alle interesserte.