Hjem
Klinisk institutt 1
Prøveforelesning

Prøveforelesning - Elisabeth Kjelsvik Steinsvik

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Elisabeth Kjelsvik Steinsvik

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Elisabeth Kjelsvik Steinsvik

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: Professor Odd Helge Gilja og professor emeritus Trygve Hausken

Prøveforelesning: Fredag 24. september 2021 kl. 10.15

Sted: For tilgang til digitalt møterom, se pressemelding

Oppgitt emne: "Medisinsk behandling av inflammatorisk tarmsykdom – i går, i dag og i morgen"