Hjem
Klinisk institutt 1
Prøveforelesning

Prøveforelesning - Sverre Morten Zahl

Prøveforelesning for dr.philos.-graden ved Universitetet i Bergen, Sverre Morten Zahl

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Sverre Morten Zahl

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1

 

Prøveforelesning I: Fredag 25. november 2022 kl. 09.15

Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Selvvalgt emne: "Cerebrospinalvæskens sirkulasjon - klassisk teori og nye oppdagelser"

 

Prøveforelesning II: Fredag 25. november 2022 kl. 10.15

Sted: Auditoriet, Armauer Hansens hus, Haukelandsveien 28, underetasje

Oppgitt emne: "Kronisk subduralt hematom: tradisjonelle teorier og ny kunnskap"