Hjem
Klinisk institutt 1
Prøveforelesning

Prøveforelesning - Birger Lindtjørn

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Birger Lindtjørn

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Birger Lindtjørn

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: ph.d. Vegard Forsaa og professor Jørgen Krohn

Prøveforelesning: Torsdag 8. desember 2022 kl. 09.15

Sted: Stor aula, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

For å følge prøveforelesningen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Oppgitt emne: "The morphology and function of the retina - new possibilities with novel diagnostic tools"