Hjem
Klinisk institutt 1
Disputas

Disputas - Birger Lindtjørn

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Birger Lindtjørn

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Birger Lindtjørn

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: Ph.d. Vegard Forsaa og professor Jørgen Krohn

Disputas: Torsdag 8. desember 2022 kl. 11.00

Sted: Stor aula, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

For å følge disputasen digitalt, se lenke i pressemeldingen

Avhandlingens tittel: "Macular hole – surgical treatment, epidemiology, and risk of bilateral disease"

1. opponent: Professor Fredrik Ghosh, Lunds Universitet, Sverige
2. opponent: Førsteamanuensis Tora Sund Morken, NTNU
3. medlem av komiteen: Professor Elisabeth Farbu, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Jon Arne Søreide.

Åpent for alle interesserte.