Hjem
Klinisk institutt 1
Prøveforelesning

Prøveforelesning - Alok Bhan

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Alok Bhan

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Alok Bhan

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: professor Elisabeth Farbu, professor Kjell-Morten Myhr og professor Guido Alves

Prøveforelesning: Fredag 9. desember 2022 kl. 09.15

Sted: Stor aula, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Oppgitt emne: "Kan effektiv MS behandling være uheldig i en pandemi? Hvordan sikre at det å bremse sykdommen ikke baner vei for annen livstruende sykdom eller langtidsskader, eksemplifisert ved corona?"