Hjem
Klinisk institutt 1
Disputas

Disputas - Alok Bhan

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Alok Bhan

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Alok Bhan

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: professor Elisabeth Farbu, professor Kjell-Morten Myhr og professor Guido Alves

Disputas: Fredag 9. desember 2022 kl. 11.00

Sted: Stor aula, Stavanger universitetssjukehus, Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8

Avhandlingens tittel: "Neurofilament Light-Chain as a Biomarker in Multiple Sclerosis: A Ten-Year Follow-up Study"

1. opponent: Professor Jana Midelfart-Hoff, VID vitenskapelige høyskole
2. opponent: Førsteamanuensis Cato Brede, Universitetet i Stavanger
3. medlem av komiteen: Førsteamanuensis Melissa Weibell, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor emeritus Stein Tore Nilsen.

Åpent for alle interesserte.