Hjem
Klinisk institutt 1
Prøveforelesning

Prøveforelesning - Kristin Bentung Lygre

Prøveforelesning for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, Kristin Bentung Lygre

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN
DET MEDISINSKE FAKULTET

Kristin Bentung Lygre

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1
Veiledere: professor Frank Pfeffer og førsteamanuensis Kristian Eeg Storli

Prøveforelesning: Fredag 14. juni 2024 kl. 11.00

Sted: Klara Lundes auditorium, Haraldsplass diakonale sjukehus, Ulriksdal 8

Oppgitt emne: "Åpen operasjon, laparoskopi eller robotkirurgi for tarmkreft – fordeler og ulemper"

Åpent for alle interesserte