Hjem

Klinisk institutt 1

Forskningssamarbeid

Instituttets samarbeid på tvers av instituttgrenser og institusjonsgrenser.

 

 

For Klinisk institutt 1 (K1) er forskningssamarbeid utover instituttet absolutt nødvendig. Samarbeidspartnere finnes internasjonalt, nasjonalt, regionalt og lokalt. Ved K1 har vi aktive kliniske forskere, tilgang til gode pasientmaterialer og sentral innsikt i klinisk relevans. For avanserte forskningsmetoder i laboratorier, ved billedanalyse og med helseregistre trenger vi ofte samarbeid. Utvidelse av og sammenligning mellom pasientmaterialer forutsetter likeledes samarbeid. Samarbeidet vises på forfatterlisten for publikasjoner og i søknader. Vi ønsker at det synliggjøres også på K1s hjemmesider. Derfor vil vi her legge ut lenker til forskningsgrupper der K1 har sentrale bidragsytere, men der hovedtyngden kan ligge andre steder, eller der sammensetningen er ekstra kompleks.