Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for sykdommer i bukspyttkjertelen

Bukspyttkjertelen skiller ut fordøyelsesenzymer og er samtidig et hormonproduserende organ som regulerer sukkerstoffskiftet. Forskningsgruppen studerer molekylære mekanismer involvert i utvikling av sykdom i bukspyttkjertelen.

Mikroskopisk snitt av vev fra bukspyttkjertel (200X forstørrelse). I midten...
Mikroskopisk snitt av vev fra bukspyttkjertel (200X forstørrelse). I midten befinner det seg en langerhansk celleøy som skiller ut hormoner. Den er omgitt av enzymproduserende acinærceller, mens det i øvre venstre og høyre hjørne sees to utførselsganger for pancreassaft.

Hovedinnhold

Bukspyttkjertelen (pancreas) er to organer i ett. Mesteparten av vevet utgjøres av eksokrint kjertelvev som produserer fordøyelsesenzymer og deretter leverer disse til tarmen. I tillegg finnes endokrint vev i form av såkalte Langerhanske celleøyer, som ligger spredt i hele bukspyttkjertelen. Celleøyene skiller ut insulin og andre hormoner med viktige roller i regulering av sukkerstoffskiftet.

Forskningsgruppen arbeider med molekylær patologi, altså med molekylære mekanismer involvert i sykdomsutvikling. Vi studerer en rekke sykdommer som rammer bukspyttkjertelen:

  • Arvelig diabetes
  • Medfødt hyperinsulinisme
  • Kreft i bukspyttkjertelen
  • Eksokrin dysfunksjon/kronisk pankreatitt

Gruppen ledes av professor Anders Molven. For nærmere beskrivelse av prosjektene og liste over aktuelle publikasjoner, vennligst besøk våre nettsider.

Vår forskning støttes av Helse Vest, Stiftelsen KG Jebsen og NOVO Nordisk Fonden.