Hjem
Klinisk institutt 1

K1s ledelse og organisasjon

Instituttet har en ledergruppe bestående av instituttleder Kjell-Morten Myhr, 12 seksjonsledere og administrasjonssjef Jorunn Skei. Odd Helge Gilja er leder for forskning. Vi har også et instituttråd.

Ledergruppen 

Kjell-Morten Myhr, instituttleder
Jorunn Skei, administrasjonssjef

Odd Helge Gilja, Seksjon for gastro (Leder for forskning)
Jutta Dierkes, Seksjon for ernæring
Trude Gundersen, Seksjon for kirurgi, ortopedi og plastikkkirurgi
Christian A. Vedeler, Seksjon for nevrologi
Katrine Skarstein, Gades laboratorium for patologi
Ole Bernt Fasmer, Seksjon for psykiatri
Ingfrid S. Haldorsen, Seksjon for radiologi
Hans Flaatten, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin
Hans Jørgen Aarstad, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
Jørgen Krohn, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
Hans-Peter Marti Seksjon for nefrologi og urologi
Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)

 

Instituttrådet ved K1

Følgende er medlemmer av instituttrådet, valgt per mai 2017.
Funksjonsperioden for gruppe A og C er 1.08.2017 – 31.07.2021
Funksjonsperioden for gruppe B er 1.08.2017 – 31.07.2018

Gruppe A:
Kathrine Skarstein, professor
Jørgen Krohn, professor
Jutta Dierkes, professor

Gruppe B:
Øystein Eikrem, stipendiat

Gruppe C:
Hanne Puntervoll, overingeniør

Gruppe D:
Sigrid Lima Anfinsen, medisinstudent
xxnnnnnnxx           , ernæringsstudent

Kjell-Morten Myhr, leder
Jorunn Skei, sekretær