Hjem

Klinisk institutt 1

K1s ledelse og organisasjon

Instituttet har en ledergruppe bestående av instituttleder Kjell-Morten Myhr, 11 seksjonsledere og administrasjonssjef Jorunn Skei. Odd Helge Gilja er leder for forskning. Vi har også et instituttråd.

Ledergruppen 

Kjell-Morten Myhr, instituttleder
Odd Helge Gilja, Seksjon for gastro og ernæring (Leder for forskning)
Trude Gundersen, Seksjon for kirurgi
Christian A. Vedeler, Seksjon for nevrologi
Anders Molven, Gades laboratorium for patologi
Ketil Joachim Ødegaard, Seksjon for psykiatri
Hans Flaatten, Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin
Christian Andre Helland, Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals
Gunnar Høvding, Seksjon for oftalmologi og dermatologi
Christian Beisland, Seksjon for nefrologi og urologi
Lars A. Akslen, Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Jorunn Skei, administrasjonssjef og sekretær

Instituttrådet ved K1

Følgende er medlemmer av instituttrådet, valgt per mai 2017.
Funksjonsperioden for gruppe A og C er 1.08.2017 – 31.07.2021
Funksjonsperioden for gruppe B er 1.08.2017 – 31.07.2018

Gruppe A:
Kathrine Skarstein, professor
Jørgen Krohn, professor
Jutta Dierkes, professor

Gruppe B:
Øystein Eikrem, stipendiat

Gruppe C:
Hanne Puntervoll, overingeniør

Gruppe D:
Sigrid Lima Anfinsen, medisinstudent
xx