Hjem
Klinisk institutt 1

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinske fakultet ved UiB.

Collage of photos from CCBIO situations; research, teaching, symposia.
Foto/ill.:
Ingvild Melien and CCBIO

Hovedinnhold

Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Du finner all informasjon om CCBIO på deres engelske websider.

Se også gjerne CCBIOs introduksjonsvideo.