Hjem
Klinisk institutt 1

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO)

Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO) er et senter for fremragende forskning (SFF) ved Det medisinsk-odontologiske fakultet ved UiB.

Collage of photos from CCBIO situations; research, teaching, symposia.
Foto/ill.:
Ingvild Melien and CCBIO

Senteret arbeider med nye kreftmarkører og målrettet behandling og fokuserer særlig på mekanismer knyttet til hvordan kreftceller påvirkes av mikromiljøet i svulstene, og den betydning dette har for kreftspredning og dårlig prognose. Senterleder er professor Lars A. Akslen, Klinisk Institutt 1.

Senteret har åtte Principal Investigators:

I tillegg har senteret flere Associate Investigators og Junior Investigators, og en rekke internasjonalt tilknyttede forskere.

CCBIO har en egen forskerskole, the CCBIO Research School for Cancer Studies (RSCS), som ble offisielt åpnet i september 2014. Forskerskolen har 7 separate forskerkurs.

Du finner mye mer informasjon på CCBIOs engelske websider.

Se også gjerne CCBIOs introduksjonsvideo.