Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for nyreforskning

Nyreforskningsgruppen har arbeidet med grunnforskning i nyresykdommer og hypertensjon siden tidlig på syttitallet. De viktigste målene har vært å utforske mekanismer i utvikling av kronisk nyresvikt hos rotter og mus.

 Renal Research Group
Foto/ill.:
Renal Research Group

Hovedinnhold