Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for nyreforskning

Nyreforskningsgruppen har arbeidet med grunnforskning i nyresykdommer og hypertensjon siden tidlig på syttitallet. De viktigste målene har vært å utforske mekanismer i utvikling av kronisk nyresvikt hos rotter og mus.

Electron microscopy of the glomerular filtration barrier
Transmission electron microscopy of the glomerular filtration barrier. The podocyte foot processes side by side connected to each other by the slit diaphragm. These slits are located at the intersection between the basement membrane (blue) and the glomerular lumen (yellow).
Foto/ill.:
Heidrun Vethe

Hovedinnhold