Hjem
Klinisk institutt 1

Emner hos Klinisk institutt 1 (K1)

Oversikt over alle K1s studieemner, innen forskerutdanning, masterkurs, medisinstudiet, ernæring og tannlege- og/eller tannpleierstudiet.

Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Forskerutdanning:

 

Masterkurs:

 

Emner i medisinstudiet, gammel plan:

Medisin 2015:

 

Emner som inngår i studieprogrammene i ernæring:

 

Emner i tannlege- og/eller tannpleierstudiet: