Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for biomaterialer

Forskningen til Biomatlab ved Klinisk Institutt 1 spenner over direkte kliniske problemstillinger fra kirurgiske implantater til grunnforskningsaspekter innen biomekanikk, nanotoksikologi og immunrespons på frigjorte stoffer.

Foto/ill.:
BioMatLab - UiB

Hovedinnhold

Virksomheten har et nært samarbeid med kliniske miljø, spesielt Helse Bergen og med Nasjonalt Register for Leddproteser. Sentralt i dette samarbeidet er Bergen retrievalsenter for implantater, et nasjonalt senter som analysere årsaker til hvorfor leddproteser havarerer og hvordan vi på den måten kan redusere det relativt høye reoperasjonsantallet som i dag ligger på rundt 15 %. Vi samler utopererte leddproteser og tilhørende blod og vevsprøver som inngår i en biobank.

Forskningsgruppen Biomaterialer tilhører instituttene K1 og Institutt for klinisk odontologi (IKO), med felles webside.

Biomatlab sin hjemmeside:
https://www.uib.no/en/rg/biomaterial/63988/biomaterials-surgery-biomatlab

Pågående prosjekter ved Biomatlab:
https://www.uib.no/en/rg/biomaterial/164411/biomatlab-ongoing-projects