Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for biomaterialer

Forskningen til Biomaterialgruppen ved Klinisk Institutt 1 spenner over direkte kliniske problemstillinger fra kirurgiske implantater til grunnforskningsaspekter innen biomekanikk, nanotoksikologi og immunrespons på frigjorte stoffer.

Foto/ill.:
BioMatLab - UiB

Hovedinnhold

Virksomheten har et nært samarbeid med kliniske miljø, spesielt Helse Bergen og med Nasjonalt Register for Leddproteser. Sentralt i dette samarbeidet er Bergen retrievalsenter for implantater, et nasjonalt senter som analysere årsaker til hvorfor leddproteser havarerer og hvordan vi på den måten kan redusere det relativt høye reoperasjonsantallet som i dag ligger på rundt 15 %. Vi samler utopererte leddproteser og tilhørende blod og vevsprøver som inngår i en biobank.

Forskningsgruppen Biomaterialer tilhører instituttene K1 og Institutt for klinisk odontologi (IKO).

Les mer på våre norske og engelske websider.