Hjem

Klinisk institutt 1

MedViz

Bedre bilder - bedre behandling

Foto:
www.colourbox.no

MedViz er et forskningsverktøy innen medisinsk bildeanalyse og visualisering.

MedViz er et formalisert FoU samarbeid mellom Helse Bergen, Christan Michelsen Research og Universitetet i Bergen.
Målet er å fremskaffe entydige visuelle beslutningsgrunnlag for diagnostikk og behandling. MedViz vil skape en sterk kjede fra grunnforskning og utdanningsprogrammer til anvendelser innen en lang rekke felt, herunder medisinske anvendelser hvor ny teknologi tas i bruk i klinisk virksomhet. MedViz vil utvikle nye kliniske metoder basert på ny software for visuell analyse, visuell beslutningsstøtte og visuell kommunikasjon. MedViz inkluderer også grunnleggende biomedisinsk translasjonell forskning og forskning innen medisinsk fysikk og signalbehandling.

Samarbeidet involverer en rekke forskningsgrupper innen UiB: Matematisk (Bildebehandlingsgruppen), Informatikk, Fysikk og Teknologi, Biomedisin, Indremedisin, Kirurgiske fag og MIC. På sykehuset er  Radiologisk avd, Nasjonalt kompetansesenter for funksjonell MR, Nasjonalt Senter for Gastroenterologisk Ultrasonografi, Medisinsk avdeling, Nevrologisk avdeling og Avd. for kreft og strålebehandling sentrale aktører. CMR Computing er viden kjent for sine "state-of-the-art" løsninger innen avansert visualisering. Bedrifter som Nordic Neuro Lab og GE Vingmed AS er også viktig.
Ved tverrfaglig samarbeid og koordinering av ressurser har MedViz ambisjoner om bringe medisinsk bilde-analyse og visualisering i Bergen opp på topp internasjonalt nivå.

Les mer her på egen webside.