Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for gastroenterologisk ultrasonografi

Gjennom mange år har gruppens medarbeidere testet og utviklet nye metoder for klinisk bruk av ultrasonografi. Blant annet kan nevnes metoder innen kontrastforsterket ultralyd, motilitet, endosonografi, Doppler, tredimensjonal ultralyd, Strain Rate Imaging og sonoelastografi.

Hovedinnhold