Hjem
Klinisk institutt 1

Ledelse og organisasjon

Klinisk institutt har omlag 250 ansatte og 130 kandidater i doktorgradsporgrammet. Årlig budsjett er ca 100 mill, hvor ca 60 mill er grunnbevilgning og ca 40 mill er ekstene midler.

Kakediagram
Kakediagram over seksjonene på Klinisk Institutt 1 (K1)
Foto/ill.:
Solveig Lund Witsø

Hovedinnhold

Intern organisering

Ledergruppe: instituttleder, forskningsleder, undervisningsleder, innovasjonsleder og administrasjonssjef

Utvidet ledergruppe: ledergruppen, samt alle seksjons- og fagormådeledere (20 stk), samt leder av Dyreavdelingen

Administrasjon

Teknisk stab