Hjem
Klinisk institutt 1

Ledelse og organisasjon

Vårt institutt har til sammen over 130 årsverk. Av disse er 50 vitenskapelige årsverk over grunnbevilgningen og 14,5 vitenskapelige årsverk er eksternt finansiert. Av rekrutteringsstillinger har vi 9 postdoktorer og 33 stipendiater. Vi har 30 årsverk i den tekniske staben og 10 årsverk i administrasjonen. Til sammen er vi rundt 220 personer. Med andre ord; vi er et stort og ressurssterkt institutt.

Kakediagram
Kakediagram over seksjonene på Klinisk Institutt 1 (K1)
Foto/ill.:
Solveig Lund Witsø

Hovedinnhold

Intern organisering

Instituttet har en intern organisering med en ledergruppe bestående av instituttleder, 12 seksjonsledere og administrasjonssjef.

Organisasjonskart:under utarbeidelse.