Hjem

Klinisk institutt 1

Ledelse og organisasjon

Vårt nye institutt har til sammen over 130 årsverk. Av disse er 50 vitenskapelige årsverk over grunnbevilgningen og 14,5 vitenskapelige årsverk er eksternt finansiert. Av rekrutteringsstillinger har vi 9 postdoktorer og 30 stipendiater. Vi har 30 årsverk i den tekniske staben og 10 årsverk i administrasjonen. Til sammen er vi rundt 220 personer. Med andre ord; vi er et stort og ressurssterkt institutt.

Kakediagram over seksjonene på Klinisk Institutt 1 (K1)
Kakediagram over seksjonene på Klinisk Institutt 1 (K1)

Intern organisering

Instituttet har en intern organisering med en ledergruppe bestående av instituttleder, 11 seksjonsledere og administrasjonssjef.

Organisasjonskart:under utarbeidelse.