Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for Nasjonalt Register for Leddproteser

Leddproteseregisteret driver fortløpende innsamling av data fra hele Norge om leddproteser, hoftebrudd og korsbåndsskader.

Hovedinnhold

Leddregisteret  startet å registrere innsetting av hofteleddsproteser i 1987. Registreringen ble utvidet til å omfatte innsetting av alle typer leddproteser i 1994, og nå omfatter registreringen også korsbåndsskader (2004) og brudd i hoften (2005).

Årsak til at registrene ble startet var ønsket om å gi pasienter best mulig behandling. Registrene gir en unik mulighet til å studere forskjeller i resultat mellom protesemerker og operasjonsmetoder, og på den måten sikre at produkter og prosedyrer med dårlig resultat ikke brukes.

Les mer på egne websider.