Hjem
Klinisk institutt 1

Stor internasjonal oppmerksomhet rundt artikler om barn av forelder med epilepsi

Gyri Veiby er ph.d-kandidat ved K1, og har nettopp fått stor internasjonal oppmerksomhet for to artikler hun har vært hovedforfatter på.

Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

-Vi har i artiklene sett på risiko for medfødte misdannelser, forsinket  motorisk utvikling og språk, og avvikende adferd hos barn av mødre og  fedre med epilepsi, forteller Gyri.

-Studien viser at barn der mor har brukt  antiepileptisk medikasjon i svangerskapet har økt risiko for  misdannelser, forsinket motorikk og språk, samt økt forekomst av autistiske trekk.  Vi fant ikke tilsvarende økt risiko hos barn av mødre med epilepsi uten antiepileptika i svangerskap, eller hos barn av fedre med epilepsi. Videre finner vi at amming hos mødre med epilepsi er gunstig for tidlig utvikling, også når mor bruker antiepileptisk medikasjon. Våre funn har en rekke kliniske implikasjoner. På den ene siden er det viktig å forebygge epileptiske anfall i svangerskapet, da dette kan føre til komplikasjoner for mor og barn. Denne risikoen må imidlertid nøye veies opp mot at antiepileptisk behandling teoretisk kan ha skadelig effekter på fosterutvikling.  

Hvordan opplever du oppmerksomheten rundt artiklene?
-For oss har det selvsagt vært stor stas at artiklene har fått så mye internasjonal oppmerksomhet i media. Dette viser at problemstillingen er viktig og aktuell, og har stor allmenn interesse.

Artiklene er basert på data fra Den norske mor og barn studien og Medisinsk fødselsregister.

Gyri arbeider for tiden som overlege ved nevrologisk avdeling, og disputerer etter planen for PhD graden ved K1 22 november 2013. Gyris PhD veiledere er Nils Erik Gilhus, Bernt Engelsen og Anne Kjersti Daltveit. Samarbeidspartnere ved folkehelseinstituttet er Camilla Stoltenberg, Synnve Schjølberg, og Anne-Siri Øyen.
Hun er ellers med i en forskninggruppe på Haukeland med spesiell fokus på epilepsi - 'Bergen Epilepsy Research Group'. Gruppen består av nevrologer, nevrofysiologer, epidemiologer, gynekologer, og nevropsykologer.

Lenker til ulike mediaoppslag:

Videre også:
Pregnancy, Breastfeeding and Epilepsy, dailyRx
Effects of prenatal exposure to antiepileptics evident at six months, The Doctor's Channel
Prenatal antiepileptic drug use increased impaired fine motor skill risk, Healio
Epilepsy drugs may harm fetus, Health24
Prenatal Exposure To Antiepileptic Drugs Associated With Impaired Fine Motor Skills, RedOrbit
Prenatal Antiepileptic Drugs Affect Fine Motor Skills in Infants, Monthly Prescribing Reference
The relation of antiepileptic drugs with impaired fine motor skills, Telemanagement