Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for Myasthenia Gravis

Myesthenia Gravis er en autoimmun sykdom som fører til muskelsvekkelse.

Hovedinnhold

Immunsuppressiv behandling er vanligvis effektiv. Prevalens av MG er 15 per 100 000. En stort kohort av MG pasienter er behandlet ved vår sykehusavdeling.
 
Bergen Myasthenia Gravis forskningsgruppe (BMG gruppen) samarbeider med alle forskningsgrupper ved Nevrologisk avdeling, og også mye med forskningsgrupper i grunnleggende medisin, klinisk medisin og epidemiologi ved forskningsmiljøet i Bergen. Vi har produsert 80 vitenskapelige publikasjoner om MG i løpet av de siste 10 årene.
 
Gruppen er finansiert av Universitetet i Bergen, Helse Bergen, Helse Vest, Foreningen for Muskelsyke, og Forskningsrådet.

Les mer på våre engelske websider