Hjem

Klinisk institutt 1

Seksjon for radiologi

Bildediagnostikk, dvs. radiografi, ultralyd, magnettomografi (MR), computertomografi (CT) og nukleærmedisin/PET, spiller en viktig rolle i utredning og behandling av en rekke sykdommer.

Neste
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen.
Foto:
Jarle Rørvik
1/4
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
Foto:
Ingfrid Haldorsen
2/4
Paediatric MSK images
Paediatric MSK images
Foto:
Karen Rosendahl
3/4
MR-bilde av MR opptak av lumbosacralcolumna.
MR opptak av lumbosacralcolumna.
Foto:
Ansgar Espeland
4/4
Tilbake

Kombinert, og riktig bruk av de ulike modaliteter står sentralt i vår forskning, som omfatter basal bildebehandling, kliniske/epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som pr. i dag er en av landets best utstyrte, danner grunnlaget for en god og fremtidsrettet forskning.   

 

Forskningsgrupper

Seksjonen har etablert tre ulike forskningsgrupper:

 

Pediatric Imaging Research Group

Leder: Professor Karen Rosendahl

Bergen Abdominal Imaging Research Group

Ledere: Professor Jarle Tor Rørvik og Professor Ingfrid Haldorsen

Musculoskeletal Imaging Group

Leder: Professor Ansgar Espeland

 

Hvem er vi

Seksjon for Radiologi ledes av professor Jarle Tor Rørvik som også er undervisningsansvarlig (kst.leder 2014 professor Karen Rosendahl).

Undervisningsansvarlige

Seksjoner- undervisning for medisinerstudenter.  Hovedunderviser ansatt K1, samt vikar som kan tilkalles på kort varsel, ved sykdom etc. (enten ansatt K1 eller HUS) – med intern tlf.

SpesialitetUnderviser, K1-ansattVikar
NevroJostein Kråkenes 72419Gesche Neckelmann 76430 (HUS)
ThoraxAnsgar Espeland 73898  
Gaute Wathle  72735 (HUS)
Barn

Karen Rosendahl 75221

Stein Magnus Aukland 76433

 
Uro/KarIngfrid Haldorsen 72327  Lars Reisæter 72770 (HUS)
Gastro Emad Al-Khafaji  77708  (K1)
Muskel-skjelettNils Vetti 72747    Per Kristoffersen  76483 (HUS)
Nukleærmed -PETMartin Biermann  77643 Torjan Magne Haslerud  77608 (HUS)

 

Forskningsansvarlige

 ForskerStillingOmråde
1Jarle RørvikProf. IUro-radiologi 
2Karen Rosendahl Prof. II Barneradiologi
3Ansgar Espeland Prof. II  Muskelskjelettradiologi
4Ingfrid S. Haldorsen Prof. IIAbdominal-gyn.
5Stein Magnus AuklandFørsteamanuensis II 
6Nils Vetti          Førsteamanuensis II  
7Jostein KråkenesFørsteamanuensis IINevroradiologi 
8Martin Biermann Førsteamanuensis IINukleærmedisin-PET
9Jon Egge    Univ.lektor 0,2Haugesund
10Frode Johannessen Univ.lektor 0,2Stavanger
11Helse FørdeUniv .lektor 0,1Førde

Andre tilknyttet K1 involvert i forskning:

12. Lars Andreas Rokne  Reisæter, PhD stipendiat, Radiol.avd., HUS / K1

13. Jenny Aase Husby, PhD stipendiat, Radiol.avd., HUS / K1

14. Eli Nina Eikefjord, PhD stipendiat, Radiol.avd. HUS / K1

15. Maiken Brix LIS-D / Radiol. avd. / HUS, PhD / K1

16. Gaute Wathle, PhD stipendiat, Radiol. avd. HUS / K1

17. Are Losnegård, Postdoc / Radiol. avd. / HUS

18. Olga Therese Ousdal, Postdoc / Radiol. avd. / HUS

19. Leif Oltedal,  Postdoc K1 / Radiol.avd. HUS / K1

20. Erling Andersen Forsker (50%) Radiol. avd / HUS

Andre samarbeidspartnere ved Radiologisk avdeling som innehar stillinger ved UiB eller andre avdelinger:

Aslak AslaksenFørsteaman. IIInst. for global helse og samfunnsmedisin / UiB
Torfinn Taxt       Prof.Institutt for Biomedisin / UiB
Renate Gruner Førsteamanuensis IIInstitutt for fysikk og teknologi / UiB
Arvid Lundervold ProfessorInstitutt for Biomedisin / UiB
Tom Chr Holm AdamsenFørsteaman. IIKjemisk Institutt / UiB
Kenneth Hugdahl   ProfessorInstitutt for biologisk og medisinsk psykologi / UiB
Erlend Hodneland  PostdocInstitutt for Biomedisin / UiB
Erik Hanson Ph.d.Institutt for Biomedisin / UiB
Tina Pavlin   PostdocInstitutt for Biomedisin / UiB
Njål Brekke  ForskerRadiologisk avd / PET-senter / HUS
Lars Ersland MR-fysikerMedisinsk teknisk avd. / HUS