Hjem
Klinisk institutt 1

Seksjon for radiologi

Bildediagnostikk, dvs. radiografi, ultralyd, magnettomografi (MR), computertomografi (CT) og nukleærmedisin/PET, spiller en viktig rolle i utredning og behandling av en rekke sykdommer.

Neste
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen
MR opptak av prostata, som alle viser typiske tumorforandringer i den perifere sonen.
Foto/ill.:
Jarle Rørvik
1/4
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
CT, MR og ultralydbilder av bukspyttkjertelen gir nyttig informasjon om kjertelens størrelse og struktur og nye avanserte bildemetoder kan også avbilde kjertelens funksjon.
Foto/ill.:
Ingfrid Haldorsen
2/4
Paediatric MSK images
Paediatric MSK images
Foto/ill.:
Karen Rosendahl
3/4
MR-bilde av MR opptak av lumbosacralcolumna.
MR opptak av lumbosacralcolumna.
Foto/ill.:
Ansgar Espeland
4/4
Tilbake

Hovedinnhold

Kombinert, og riktig bruk av de ulike modaliteter står sentralt i vår forskning, som omfatter basal bildebehandling, kliniske/epidemiologiske studier og helsetjenesteforskning. Radiologisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, som pr. i dag er en av landets best utstyrte, danner grunnlaget for en god og fremtidsrettet forskning.   

 

Forskergrupper ved seksjonen

Mohn medisinske visualiseringssenter og Forskergruppe for kreftavbildning

Professor Ingfrid Haldorsen
 

Forskergruppe for pediatrisk radiologi

Professor Stein Magnus Aukland


Forskergruppe for endokrin halskirurgi

Professor Martin Biermann

 

Hvem er vi

Seksjon for Radiologi ledes av professor Ingfrid Haldorsen.
 

Undervisere ved seksjonen

Undervisere (ansatt ved K1/HUS/Haraldsplass)Spesialitet
  
Professor Martin Biermann (K1/HUS)Nukleærmedisin/PET
Professor Ansgar Espeland (K1/HUS)Thorax
Professor Ingfrid Haldorsen (K1/HUS)Abdomen (gastro/uro/gyn)
Førsteamanuensis Leif Oltedal (K1/HUS)Nevro
Førsteamanuensis Nils Vetti (K1/HUS)Muskel-skjelett
Carl-Erik Markhus (HUS)Kar 
Heidi Hoven (HUS)Thorax
Anagha Parkar (Haraldsplass)Thorax