Hjem
Klinisk institutt 1

Seksjoner

Instituttet består av tolv seksjoner.

Hovedinnhold

Disse omfatter fagområdene ortopedi, urologi, plastikkirurgi, anestesiologi, patologi, radiologi, nevrologi, nevrokirurgi, øre-nese-hals, småkirurgi, psykiatri, oftalmologi (øye), dermatologi (hud), gastroenterologi, gastrokirurgi, ernæring og nefrologi.

Seksjonene:

Seksjon for gastro

Seksjon for ernæring

Seksjon for anestesiologi og intensivmedisin

Seksjon for kirurgi, ortopedi og plastikkkirurgi

Seksjon for nevrologi

Gades laboratorium for patologi

Seksjon for psykiatri

Seksjon for radiologi

Seksjon for nevrokirurgi og øre-nese-hals

Seksjon for oftalmologi og dermatologi

Seksjon for nefrologi og urologi

Center for Cancer Biomarkers (CCBIO)