Hjem
Klinisk institutt 1
Nyhet

Definisjoner om postoperative komplikasjoner kan redde liv

Hva er en komplikasjon etter kirurgi? Innen for perioperativ medisin finnes det en stor variasjon hva som defineres som komplikasjon. Når endepunktet på kliniske forsøk defineres forskjellig, gjør dette det vanskelig å sammenlikne studier.

concerned doctor with patient at hospital looking at journal.
Concerned doctor.
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Nesten alle typer kirurgi kan medføre komplikasjoner, enten fra selve inngrepet eller i forbindelse med all annen behandling tilknyttet operasjonen – såkalt perioperativ behandling. Komplikasjoner etter kirurgi kalles postoperative komplikasjoner, og kan ha stor innvirkning på pasientforløpet.

Mangel på felles definisjoner

Merkelig nok har det hittil ikke vært utarbeidet felles definisjoner, verken nasjonalt eller internasjonalt, av hva man skal kalle postoperative komplikasjoner og hvordan disse komplikasjonene skal standardiseres. Dette blir for eksempel illustrert i en  oversiktsartikkel fra Cochrane om væskebehandling ved kirurgi, hvor forfatterne finner at blant 31 inkluderte studier finnes det ikke to studier som bruker den samme definisjon for komplikasjon etter kirurgi.

Når det skal forskes på komplikasjoner etter kirurgi, er det avgjørende at alle forskere er enige om hva som skal defineres som en komplikasjon og hvilke komplikasjoner som skal  registreres. Ellers blir sammenligning av studier vanskelig.

Definisjoner av postoperative komplikasjoner

En gruppe utgått fra European Society of Anaesthesiology og European Society of Intensive Care Medicine har nå definert postoperative komplikasjoner og laget en standard for registrering av slike komplikasjoner. Dette er publisert i en artikkel der Ib Jammer ved Klinisk Institutt 1 og Haukeland Sykehus er førsteforfatter, i siste utgaven av The European Journal of Anaesthesiology.

Kan redde liv

På verdensbasis får mer enn 230 millioner pasienter foretatt kirurgiske inngrep hvert år. Det er rapportert en dødelighet på mellom 1 til 4 %. I tillegg kommer komplikasjoner og skader som kan oppstå etter kirurgi.

Referansestandarder for å evaluere disse komplikasjoner vil hjelpe forskerne og legene til å forbedre design av kliniske studier.  For pasienter som går gjennom kirurgiske inngrep vil slike forbedringer i perioperativ medisin kunne ha stor betydning for liv og livskvalitet.