Hjem
Klinisk institutt 1
Forskningspresentasjoner 2014

Vinnere av Forskningspresentasjoner 2014

Fredag 30. januar var Forskerskolen i klinisk medisin vertskap for den høytidelige avslutningsseremonien på det ukeslange arrangementet Forskningspresentasjoner 2014.

Vinnerne av Forskningspresentasjoner 2014
Vinnerne av Forskningspresentasjoner 2014. Fra venstre: Leta Tesfaye, Christel Gill Haanshuus, prodekan Robert Bjerknes, Hege Clemm, Kristin Greve-Isdahl Mohn, Hilde Løland Von Volkmann, leder av forskerskolen Stefan Johansson, og Stig Hartug, veilederen til Arvid Steinar Haugen som ikke kunne motta prisen selv ettersom han var i Håkonshallen samtidig for å motta doktorgradsdiplomet.
Foto/ill.:
Eli Vidhammer

Hovedinnhold

Dette var 10. gang Forskerskolen arrangerte dette årlige arrangementet. Ph.d.-studenter og stipendiater fra våre kliniske miljøer (K1, K2 og Helse Bergen) presenterte sin forskning via postere og muntlige presentasjoner. Tre vinnere i begge kategorier ble utvalgt av en jury etter en nøye prosess.

 

Vi gratulerer vinnerne!

Vinner av de muntlige presentasjonene, Kristin G-I Mohn (K2) var veldig fornøyd med å få pris for forskningen hun har arbeidet med siste 2,5 årene. Hun står bak en klinisk studie hvor barn har fått en ny influensavaksine formulert som nesespray. Vaksinen har vist seg lett å administrere, gav få og milde bivirkninger og gav en god beskyttelse som varte minst ett år.

2. plass: Arvid Steinar Haugen (K2), ble premiert for sin presentasjon av en studie om kvalitetssikring på sykehusene, og hvordan sjekkliste for trygg kirurgi kan redusere komplikasjoner og dødelighet ved kirurgi.

3. plass: Hilde Løland Von Volkmann (K1) har studert hvordan en mutasjon på et gen hos flere medlemmer av en familie fører til diare og andre mage- og tarmproblemer.

Posterpresentasjoner:

Leta Tesfaye (K1) mottok førstepris for sin posterpresentasjon. Han har forsket på kneproteser og har vist at det er fordeler ved å bytte ut hele kneet. Forskningen hans har bidratt til å endre klinisk praksis.

2. plass: Hege Clemm (K2), har forsket på fysisk kapasitet hos en gruppe mennesker som ble født ekstremt prematurt i 1980 og 1990.

3. plass Christel Gill Haanshuus (HUS), forsker på forekomst av malaria og diagnostiske metoder for påvisning av malaria ved lokalsykehus i India.

 

Begeistret jury

Juryen bestod av professor Rebecca Jane Cox, professor emeritus Lorentz Irgrens og professor Laurence Bindoff. Juryformann Rebecca Cox forteller at det var en veldig vanskelig jobb å velge blant så mange postere og muntlige presentasjoner med så høy kvalitet, fra så mange talentfulle forskere.

-Jeg vil gjerne gratulere alle deltakerne med fantastiske presentasjoner og takke for at de ville prioritere dette i sin travle hverdag. Det var inspirerende å oppleve entusiasmen og engasjementet for forskning i så mange av våre unge og talentfulle forskere!

Og det var mange spennende bidrag: 52 postere fra veldig varierte fagområder innen medisin, og 22 muntlige presentasjoner.

 

En kjempesjanse for ph.d.-studenter

Professor Cox fremhever at dette er en kjempesjanse for ph.d.-studenter til å presentere arbeidet sitt for kolleger på samme steg i karrieren, få positive tilbakemeldinger, og møte og lære fra mange andre unge medisinere og forskere. Hun ser på dette som en av de beste muligheter de har i sin karriere til å trene på å formidle forskningen sin for et bredt utvalg av likemenn, i en trygg ramme. Hun kommer med en sterk oppfordring til alle ph.d'er om å benytte sjansen neste år til å delta i Forskningspresentasjoner 2015, få møte nye kolleger, imponere med arbeidet sitt og sannsynligvis lære mer enn i hele sin ph.d.-utdanning tilsammen!

 

Fornøyd arrangementskomité

Komiteen i år bestod av Maria Omsland (K2), Leslie Sofia Pareja Eide (K2) og Mohammad Intakhar Ahmad (K1).

- Det har vært mye jobb, men vi er godt fornøyd med årets arrangement, forteller leder av komiteen, Maria Omsland. - Det var fint å kunne feire 10-års jubileum med deltakerrekord. Selv om det førte til to slitsomme dager, spesielt for dommerpanelet, som gjorde en fantastisk innsats!

Komiteen vil gjerne takke alle deltakerne for å ha overholdt frister og for å holde tidsrammene for deres presentasjoner. - De gjorde alle en strålende innsats!

Det vil være samme arrangementskomité til neste år.