Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for hånd-, ankel- og småkirurgi

Et karaktertrekk ved gruppens forskning er den nære tilknytning til klinisk arbeid med skader og skadebehandling.

photo of bandaged hand
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Forskergruppen består av klinikere fra Bergen Legevakt (BLV), plastikkirurgisk avdeling og ortopedisk avdeling ved Haukeland Universitetssykehus (HUS). De har siden 2009 samarbeidet om forskning på hånd- og håndleddskader, sårbehandling og skadeepidemiologi.

Gruppen er tilknyttet Klinisk Institutt 1 (K1) ved UiB og samarbeider tett med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktsmedisin (Nklm), Radiologisk avdeling ved Stavanger Universitetssykehus (SUS), Voss Sjukehus, Håndkirurgisk seksjon ved Derby Hospitals i England og Ortopedisk avdeling ved Harvard University i USA.

Les mer på gruppens egne websider.