Hjem
Klinisk institutt 1

Forskergruppe for pasientsikkerhet og utfall etter kirurgi og kritisk sykdom

Forskningsgruppen (ROSC) ble etablert i 1998 av det første doktorgradsprosjektet på utfall etter behandling på intensivavdeling.

Patient beeing wheeled to surgery, urgently.
Intensive care
Foto/ill.:
www.colourbox.no

Hovedinnhold

Gruppen, nå med flere andre prosjekter, har fokus på følgende områder:

  • Forskning på utfallet av behandling av intensivpasienter i generelle eller spesifikke undergrupper av kritisk sykdom: trauma, sepsis, eldre, alvorlig pankreatitt
  • Det norske intensivregisteret
  • Forskning på kvalitet og sikkerhet i kirurgi og intensivbehandling
  • Forskning på behandling av intensivpasienter

Les mer på gruppens websider.