Hjem
Klinisk institutt 1

Disputas - Lars Fjetland

Disputas for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen, kandidat Lars Fjetland.

Hovedinnhold

UNIVERSITETET I BERGEN

DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET

 

DISPUTAS – PH.D.-GRADEN

Lars Fjetland

 

Kandidaten utgår fra Klinisk institutt 1

Hovedveileder: PhD Martin Kurz

 

Prøveforelesning: Fredag, 8. mai 2015 kl. 09.15

Oppgitt emne:“Klinisk nytte av bildediagnostiske perfusjonsundersøkelser ved antatt ischemi i hjernen”

Sted: Aula 2. etasje, sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

 

Disputas: Fredag, 8. mai 2015 kl. 10.30

Sted: Aula 2. etasje, sydbygget, Stavanger Universitetssykehus

Avhandlingens tittel: “Endovascular stroke treatment at Stavanger University Hospital”

1. opponent: Førsteamanuensis John Hald, Oslo Universitetssykehus

2. opponent: Professor II Rolf Salvesen, Universitetet i Tromsø

3. medlem av komiteen: Professor Marit Grønning, Universitetet i Bergen

Disputasen blir ledet av professor Arne Skarstein.

Åpent for alle interesserte