Hjem
Klinisk institutt 1
Nyhet

Forskere ved patologi-miljøet ved K1 høstet flere priser ved ESP-kongressen i Beograd

Dr. Elisabeth Wik og ph.d.-kandidat Heidi Grønseth, begge fra K1, fikk hver sin pris på ESP-kongressen.

Elisabeth Wik holding a presentation at a pathology conference in 2015.
Elisabeth Wik under presentasjonen / Elisabeth Wik during her presentation.

Hovedinnhold

Heidi Grønseth (PhD-stipendiat ved Helse Vest og K1/UiB) og Elisabeth Wik, LIS og postdoc i CCBIO med Lars A Akslen som veileder er nylig kommet tilbake fra den europeiske kongressen i patologi the European Congress of Pathology i Beograd/Serbia (05.-09.sept), der de ble presentert for oppdateringer i diagnostisk patologi samt vitenskapelige bidrag innen forskningsprosjekter knyttet til patologi.

 

Skarp konkurranse

Begge deltok med muntlige innlegg etter at de ble plukket ut blant mer enn 500 innsendte abstracts/bidrag. Heidi Grønseth, LIS og PhD-stipendiat med Sabine Leh som hovedveileder, presenterte resultatene fra sitt nyreprosjekt, og Elisabeth Wik, LIS og postdoc i CCBIO med Lars A Akslen som veileder presenterte sitt brystkreftprosjekt.

 

Beste abstrakt i nyrepatologi

Heidi Grønseth fikk «The Michael J. Mihatsch& Dusan Ferluga Research Award» for beste abstrakt i nyrepatologi med bidraget «Polyvinylpyrrolidone Storage Disease in Opioid Addicted Patients». 

Polyvinylpyrrolidon (PVP) er et hjelpestoff som finnes i mange medikamenter og som ikke er skadelig dersom det blir tatt oralt. Dersom PVP blir injisert, har kroppen ikke evne til å skille ut molekylene med størst molekylvekt, som dermed vil avleires i ulike organer og gi sykdom. Heidi Grønseth presenterte biopsifunn hos 13 opioidavhengige pasienter med PVP avleiringer først og fremst i nyre og beinmarg med nyresvikt og anemi som følge. PVP avleiringer er ikke tidligere beskrevet i denne pasientgruppen, og opptrer sannsynligvis i sammenheng med injisering av orale opioider for legemiddelassistert rehabilitering (LAR).

Heidi Grønseth er lege i spesialisering ved Avdeling for patologi, Haukeland Universitetssykehus og stipendiat i nyreforskningsgruppen, Universitetet i Bergen, under veiledning av Sabine Leh.

 

2. beste muntlige presentasjon

Elisabeth Wik fikk pris for 2. beste muntlige presentasjon ved European Conference of Pathology (Beograd, 05.-09.sept 2015), med innlegget «Gene signatures reflecting vascular  proliferation and vascular invasion associate with immunogenic  alterations and breast cancer of the basal-like phenotype».

Hun presenterte sitt prosjekt på en fremragende måte ved brystkreftsesjonen og i plenum under avslutningsseremonien. Arbeidet er en studie om genuttrykksforandringer som reflekterer det komplekse samspillet mellom svulstceller og karsystemet angiogenese og innvekst av tumorceller i kar) ved brystkreft. Resultatene viser at interaksjon med karsystemet har betydning særlig ved basaloid subtype av brystkreft, og her spiller også immunsystemet en rolle. Resultatene er relevante for kartlegging av nye behandlingsmål.

Elisabeth Wik er LIS ved Avd. for Patologi, Haukeland Universitetssykehus, og er postdoc i Lars A. Akslen sin forskningsgruppe ved Centre for Cancer Biomarkers (CCBIO), Universitetet i Bergen.