Hjem
Kommunikasjonsavdelingen

Bergens forskningsstiftelses årsmarkering og utdeling av rekrutteringsstipend

Fem unge forskere fra UiB blir tildelt over 100 millioner kroner fra Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen.

BFS Universitetsaulaen 2015
UNGE FORSKERE FÅR STØTTE: Bergens Forskningsstiftelse deler årlig ut rekrutteringsstipend til unge forskere ved UiB. Målet er å skape fremragende forskningsmiljø ved universitetet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset, UiB

Hovedinnhold

Bergens Forskningsstiftelse (BFS) deler årlig ut et rekrutteringsstipend til unge forskere ved Universitetet i Bergen (UiB). Målet er at forskerne skal bygge opp og lede fremragende forskningsmiljø ved universitetet. Søkerne kan søke om inntil 20 millioner kroner over fire år, og UiB og fagmiljøene bidrar med en tilsvarende sum som BFS. 

Sammenlagt får de fem forskerne 103 millioner fra BFS og UiB.

Årets stipendvinnere blir offentliggjort i Universitetsaulaen 2. desember.

Siden stiftelsen ble opprettet i 2004 har BFS delt ut nærmere 300 millioner kroner til unge forskere.

 

Program  i Universitetsaulaen 02.12.2016, klokken 14 -16:

- Velkommen, ved Trond Mohn

- Musikalsk velkomst ved Geir Botnen

- «Å gjøre en forskjell» ved Jonas Gahr Støre

- Musikalsk hilsen ved Geir Botnen

- Rekrutteringssamarbeid – UiB-BFS

- Toppforskprogrammet, ved rektor Dag Rune Olsen, UiB

- Årets tildelinger til unge forskere, rekrutteringsprogrammet, ved daglig leder Sveinung Hole, BFS

Etter arrangementet arrangeres det mottakelse med enkel bevertning. Arrangementet er åpent for alle interesserte.