Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Eksperter fra UiB: Storting og regjering

Forskarar ved UiB kan kommentere meiningsmålingar, mediedekning og mange andre tema knytta til storting og regjering.

Hovedinnhold

ForskarTema

Yngve Flo

Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap

55 58 38 95/416 49 295

Yngve.Flo@uni.no

Regionreform, kommunereform,

styrings- og forvaltningsapparatet,

politisk historie meir ålment

Yvette Peters

Institutt for sammenliknende politikk

908 84 903

Yvette.Peters@uib.no

Valdeltaking, demokrati, lokaldemokrati,

politisk ulikskap, tillit til politiske institusjonar

Terje Knutsen

Institutt for sammenliknende politikk

55 58 20 18/911 73 442

Terje.Knutsen@uib.no

Meiningsmålingar, regjeringskonstellasjonar,

utanrikspolitikk, forsvarspolitikk, profitt i velferd

Synnøve Kristine Nepstad Bendixsen

Institutt for sosialantropologi

55 58 38 94

Synnove.Bendixsen@uib.no

Asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk. Ulovlige migrantar.

John Magnus Dahl

Institutt for informasjons- og medievitenskap

55 58 46 41/930 88 081

John.Dahl@uib.no

Bruk av kultur og det nasjonale i innvandringsdebatt,

visuell retorikk i valkampen, satire og politisk humor

Jens Elmelund Kjeldsen

Institutt for informasjons- og medievitenskap

Retorikkbloggen

55 58 91 27

Jens.Kjeldsen@uib.no

Politisk debatt, språkbruk, ureielege retoriske grep,

talar/taleskriving, politisk reklame, kroppsspråk,

visuell retorikk og bildebruk i valkamp,

politiske plakatar, innvandrings- og immigrasjons-retorikk

Erik Knudsen

Institutt for informasjons- og medievitenskap

55 58 91 05/976 76 173

Erik.Knudsen@uib.no   

 

Tillit til journalistikk/«fake news», korleis media påverkar/ikkje påverkar veljarane,

sosiale medium, ekkokammerproblematikk og selektiv eksponering (at ein kun les informasjon som støttar sitt eige politiske synspunkt),

meiningsmålingar, politisk innhaldsmarkedsføring

Johan Giertsen

412 56 081

Giertsen@uib.no 

Partimålingar. Jurist med partimålingar som hobby, og ein av dei ansvarlege for nettstaden Poll of polls.

Ekspertlista vil bli utvida. Finn du ikkje det du treng no? Kontakt oss gjerne på mediekontakt@uib.no eller 55 58 89 00. Sjå også www.uib.no/presserom.