Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
Ekspertliste

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Forskere ved UiB kan kommentere aktuelle problemstillinger, meningsmålinger mange andre tema knyttet til valget

Professor Johan Giertsen, Det juridiske fakultet.

Han driver pollofpolls og er fast valgkommentator i BT. 

Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Det juridiske fakultet.

Kan særlig mye om høyrepopulisme og antidemokratiske tendenser. Han kan også mye norsk politisk idéhistorie, rettshistorie og utvikling av rettsstaten.

Professor Håvard Haarstad, Senterleder, Senter for klima og energiomstilling (CET), Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Ekspertiseområder: byutvikling, bærekraftig omstilling, bompenger. 

Professor Anne Lise Fimreite, Institutt for sammenliknende politikk, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ekspertiseområder: Kommunenes ansvarsområder, hvordan folk ser på kommunen, om de er fornøyd med tjenestene eller ikke og om de føler tilhørighet til kommunene, Hvorfor kommuner er viktige i vårt politiske system, kommune-/regionreform.

Jakob Aars, instituttleder på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ekspertiseområder: Rekruttering, personskifte og representasjon blant lokalpolitikere, demokrati og deltakelse i kommunene, lokale partisystemer og lokallister.

Yngve Flo, førsteamanuensis i historie, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Det humanistiske fakultet.
Tema: Regionreform, kommunereform, lokal og regional styring, politiske historie.