Hjem
Kommunikasjonsavdelingen
UiB innsikt

Å, Vestland, Vestland?

Sentrale deler av Vest-Norge seiler nå under ett flagg – Vestland. Noen kjenner på sorgen over trivselsfylkets fall og andre på styrken av en felles vestlandsunion. Atter andre kjenner på likegyldigheten. Hva har skiftet egentlig å si for innbyggerne i det nye fylket? Kommer vi til å merke det? Må vi bry oss?

Bergen sett fra Fløien ettermiddagslys
Bergen blir den største byen i det nye fylket Vestland.
Foto/ill.:
Simon Brandseth, UiB

Historisk har sentrum-periferi- debatten alltid vært sentral i Norge, og Vestlandet er intet unntak. By og land har ikke alltid gått hand-i-hand og det har ofte vært langt til sentrumskjernen. Det er ikke nytt at avstand til makt kan føre til avmakt og motstand. Samtidig understreker styresmaktene at sammenslåingen skal styrke oss og gjøre oss bedre rustet til å takle de samfunnsutfordringene vi står overfor.

Fjordinger, striler, bergensere, hardinger og sogninger skal nå over i en og samme båt.

  • Har dette skiftet noe å si for identiteten vår og språket vårt?
  • Risikerer vi å miste ankerfestet i jakten på storhet eller står vi sterkere samlet?

Forskere fra Universitetet i Bergen gir deg innsikt og forklarer hva Vestland egentlig betyr.  

Halvor Folgerø, journalist og forfatter er programleder for arrangementet. 

I panelet:

  • Gunnstein Akselberg, professor emeritus, nordisk språk, Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier
  • Yngve Flo, førsteamanuensis, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
  • Torill Christine Lindstrøm, professor, Institutt for samfunnspsykologi
  • Marion Solheim, journalist og seniorrådgiver ved UiB
  • Olaug Nilssen, forfatter

Flere deltakere annonseres nærmere.